תָעָרֻפ

קובץ השמע

סיפור היכרות - תָעָרֹّפ
00:0000:00

קובץ הקריאה

תָעָרֻפ - אוצר מילים
00:0000:00
כינויי - הגוף
00:0000:00
כינויי שייכות - שם עצם זכר
00:0000:00
כינויי שייכות - שם עצם נקבה
00:0000:00
תרגול - זכר ונקבה
00:0000:00
תרגול - כינויי הגוף ו-ו' החיבור
00:0000:00
תרגול - משפטים בערבית
00:0000:00
תרגול נוסף - התנועות בערבית
00:0000:00
תרגול נוסף - ה הידיעה
00:0000:00
תרגול נוסף - זכר ונקבה
00:0000:00
תרגול נוסף - כינויי שייכות לזכר
00:0000:00
תרגול נוסף - כינויי שייכות נקבה
00:0000:00
תרגול נוסף - משפטים
00:0000:00
ברכות - ונימוסים
00:0000:00