אֵ(ל)נָאצְרָה

קובץ השמע

הסיפור - אֵ(ל)נָّאצְרָה
00:0000:00

קובץ הקריאה

נצרת - אוצר מילים
00:0000:00
הטיית - מילות יחס
00:0000:00
הטיית שייכות - למילים המסתיימות בא,ו,י
00:0000:00
מילות - שאלה
00:0000:00
שימושים - במילות שאלה
00:0000:00
הטיית רוצה - הווה ועתיד
00:0000:00
הטיית רוצה - עבר
00:0000:00
ערך - היתרון וההפלגה
00:0000:00
תרגול - הטיות מילות יחס
00:0000:00
תרגול - רוצה, אבו ואח'ו
00:0000:00
תרגול - ערך היתרון וההפלגה
00:0000:00
תרגול משפטים - ערבית
00:0000:00
תרגול משפטים - עברית
00:0000:00
המשך תרגול משפטים - עברית
00:0000:00
תרגול נוסף - מילות יחס
00:0000:00
תרגול נוסף - הטיות מילות יחס
00:0000:00
תרגול נוסף - כינויי שייכות לאב ואח
00:0000:00
תרגול נוסף - משפטים
00:0000:00
תרגול נוסף - המשך משפטים
00:0000:00