שֻעֻ'ל

קובץ השמע

הסיפור - שֻעֻ'ל
00:00 / 00:00

קובץ הקריאה

הסיפור שֻעֻ'ל - אוצר מילים
00:00 / 00:00
פעלים עבר - פִעֵל- שִרֵב
00:00 / 00:00
פעלים עבר - פָעָל- דָחָ'ל
00:00 / 00:00
פעלים הווה עתיד - יִפְעָל- יִשְרָב
00:00 / 00:00
פעלים הווה עתיד - יֻפְעֹל- יֻדְחֹ'ל
00:00 / 00:00
פעלים הווה עתיד - יִפְעֵל- יִכְסֵר
00:00 / 00:00
מספרים - 1-20
00:00 / 00:00
מספרים - 20-100
00:00 / 00:00
ימי - השבוע
00:00 / 00:00
תרגול פעלים - עבר
00:00 / 00:00
המשך תרגול פעלים - עבר
00:00 / 00:00
תרגול משפטים - ערבית
00:00 / 00:00
תרגול - שם הפועל
00:00 / 00:00
תרגול משפטים - עברית
00:00 / 00:00
המשך תרגול משפטים - עברית
00:00 / 00:00
תרגול - מספרים
00:00 / 00:00
תרגול - פעולות חשבון
00:00 / 00:00
תרגול נוסף - עבר- טִלֵע
00:00 / 00:00
תרגול נוסף - הווה עתיד- יִטְלָע
00:00 / 00:00
תרגול נוסף - עבר הווה עתיד- צָ'רָב- יֻצְ'רֹב
00:00 / 00:00
תרגול נוסף - עבר הווה עתיד- מִסֵכ- יִמְסֵכ
00:00 / 00:00
תרגול נוסף - מספרים
00:00 / 00:00
תרגול נוסף - שעון
00:00 / 00:00
תרגול נוסף - משפטים
00:00 / 00:00
תרגול נוסף - המשך משפטים
00:00 / 00:00

© 2017 by כלנא Proudly created with Wix.com

  • Facebook Clean