שֻעֻ'ל

קובץ השמע

הסיפור - שֻעֻ'ל
00:0000:00

קובץ הקריאה

הסיפור שֻעֻ'ל - אוצר מילים
00:0000:00
פעלים עבר - פִעֵל- שִרֵב
00:0000:00
פעלים עבר - פָעָל- דָחָ'ל
00:0000:00
פעלים הווה עתיד - יִפְעָל- יִשְרָב
00:0000:00
פעלים הווה עתיד - יֻפְעֹל- יֻדְחֹ'ל
00:0000:00
פעלים הווה עתיד - יִפְעֵל- יִכְסֵר
00:0000:00
מספרים - 1-20
00:0000:00
מספרים - 20-100
00:0000:00
ימי - השבוע
00:0000:00
תרגול פעלים - עבר
00:0000:00
המשך תרגול פעלים - עבר
00:0000:00
תרגול משפטים - ערבית
00:0000:00
תרגול - שם הפועל
00:0000:00
תרגול משפטים - עברית
00:0000:00
המשך תרגול משפטים - עברית
00:0000:00
תרגול - מספרים
00:0000:00
תרגול - פעולות חשבון
00:0000:00
תרגול נוסף - עבר- טִלֵע
00:0000:00
תרגול נוסף - הווה עתיד- יִטְלָע
00:0000:00
תרגול נוסף - עבר הווה עתיד- צָ'רָב- יֻצְ'רֹב
00:0000:00
תרגול נוסף - עבר הווה עתיד- מִסֵכ- יִמְסֵכ
00:0000:00
תרגול נוסף - מספרים
00:0000:00
תרגול נוסף - שעון
00:0000:00
תרגול נוסף - משפטים
00:0000:00
תרגול נוסף - המשך משפטים
00:0000:00