גזרת הכפולים

תבנית הבניין הינה

פָלّ- יִפִלّ

פָלّ- יִפֹלّ

פָלّ- יִפָלّ

בבניין זה נמצא פעלים שימושיים כגון:

אהב, הרגיש, הניח, הריח וכו'

יש לפתור את דפי התרגול ולשלוח למורה המלווה לבדיקה

למייל: info@kulna-school.com

בהצלחה!