גזרת לא"י

תבנית הבניין הינה

חָכָּא- יִחְכִּי (פָעָא- יִפְעִי)

נִסִי- יִנְסָא (פִעִי- יִפְעָא)

בבניין זה נמצא פעלים שימושיים כגון:

דיבר, שכח, קרא, מחק וכו'

יש לפתור את דפי התרגול ולשלוח למורה המלווה לבדיקה

למייל: info@kulna-school.com

בהצלחה!