חָדִיקֵת אֵלְחָיְוָאנָאת

קובץ השמע

הסיפור - חָדִיקֵת אֵלְחָיְוָאנָאת
00:0000:00

קובץ הקריאה

גזרת הכפולים - חס-יחס
00:0000:00
גזרת הכפולים - חט- יחט
00:0000:00
פתרון תרגול - הטיות פעלים כפולים
00:0000:00
פתרון תרגול - משפטים חלק א
00:0000:00
פתרון תרגול - משפטים חלק ב
00:0000:00