תָצְלִיח בֵלֵפוֹן

קובץ השמע

הסיפור - אלערס
00:0000:00

קובץ הקריאה

בניין 5 - הטיות
00:0000:00
בניין 1 גזרת לאו"י - חכא- יחכי
00:0000:00
בניין 1 גזרת לאו"י - נסי- ינסא
00:0000:00
פתרון משפטים - עברית
00:0000:00
פתרון משפטים - המשך עברית
00:0000:00
פתרון משפטים - שאלות על הסיפור
00:0000:00
פתרון - תרגום חופשי\
00:0000:00