שיכון ובינוי

קובץ השמע

היכרות - תערפ
00:0000:00

קובץ הקריאה

כביש אספלט - שארע זפתי
00:0000:00
בטיחות - אמאנה
00:0000:00
אָמָאנֵה תרגול
יציקת בטון - צבת בטון
00:0000:00
צָבֵّת בָטוֹן תרגול
מסירת הדירה - תסלים א(ל)דאר
00:0000:00
תָסְלִים דָאר תרגול