עֹטְלֵה

קובץ השמע

קובץ הקריאה

הסיפור - עֹטְלֵה
00:00 / 00:00
אוצר מילים - עֹטְלֵה
00:00 / 00:00
גזרת ע"א עבר - רָאח- יִרוּח
00:00 / 00:00
גזרת ע"א הווה עתיד - רָאח- יִרוּח
00:00 / 00:00
גזרת ע"א עבר - גָ'אב- יִגִ'יב
00:00 / 00:00
גזרת ע"א הווה עתיד - גָ'אב- יִגִ'יב
00:00 / 00:00
גזרת ע"א עבר - נָאם- יִנָאם
00:00 / 00:00
גזרת ע"א הווה עתיד - נָאם- יִנָאם
00:00 / 00:00
תרגול - שעון
00:00 / 00:00
תרגול משפטים פעלים ע"א - עברית
00:00 / 00:00
תרגול משפטים - ערבית
00:00 / 00:00
תרגול משפטים - עברית
00:00 / 00:00
המשך תרגול משפטים - עברית
00:00 / 00:00
תרגול נוסף - עבר הווה עתיד- קָאל- יִקוּל
00:00 / 00:00
תרגול נוסף - עבר הווה עתיד- בָאע- יִבִיע
00:00 / 00:00
תרגול נוסף - עבר הווה עתיד- חָ'אפ- יִחָ'אפ
00:00 / 00:00
תרגול נוסף - משפטים
00:00 / 00:00

© 2017 by כלנא Proudly created with Wix.com

  • Facebook Clean