רִחְלֵה פִי נָאבְלֵס

קובץ השמע

קובץ הקריאה

הסיפור - רִחְלֵה פִי נָאבְּלֵס
00:0000:00
אוצר מילים - רִחְלֵה פִי נָאבְלֵס
00:0000:00
בניין שני עבר - סָכָّר- יִסָכֵّר
00:0000:00
בניין שני הווה עתיד - סָכָّר- יִסָכֵّר
00:0000:00
תרגול משפטים - ערבית
00:0000:00
תרגול משפטים - עברית
00:0000:00
תרגול נוסף - עבר הווה עתיד- גָ'רָّב- יִגָ'רֵّב
00:0000:00
תרגול נוסף - משפטים
00:0000:00