חזרה על החומר

מטרת דף זה הינו לחזור על החומר  הבסיסי אותו רכשנו בקורס למתחילים

וליישר קו בין כל התלמידים טרם הקורס למתקדמים.

מומלץ להדפיס את דפי התרגול ולפתור. 

פתרונות והקלטות שמע יש בנפרד.

יש להגיש את דפי העבודה עם סיום התרגול למורה המלווה

למייל: info@kulna-school.com

החומר