בניין שלישי

תבנית הבניין הינה

פָאעָל- יִפָאעֵל

בבניין זה נמצא פעלים שימושיים כגון:

עזר, נסע, מצא, טיפל וכו'

יש לפתור את דפי התרגול ולשלוח למורה המלווה לבדיקה

למייל: info@kulna-school.com

בהצלחה!