בניין רביעי

תבנית הבניין הינה

אָפעָל- יִפָעֵל

בבניין זה נמצא פעלים שימושיים כגון:

הדריך, שלח, מצא, אכל א.בוקר וכו'

יש לפתור את דפי התרגול ולשלוח למורה המלווה לבדיקה.

בהצלחה!

קובץ השמע

קובץ הקריאה

בניין 4 - עבר
00:00 / 00:00
בניין 4 - הווה עתיד
00:00 / 00:00
בניין 4 - התילוי
00:00 / 00:00
בניין 4 - ציווי
00:00 / 00:00
בניין 4 - פתרון משפטים
00:00 / 00:00

© 2017 by כלנא Proudly created with Wix.com

  • Facebook Clean