בניין רביעי

תבנית הבניין הינה

אָפעָל- יִפָעֵל

בבניין זה נמצא פעלים שימושיים כגון:

הדריך, שלח, מצא, אכל א.בוקר וכו'

יש לפתור את דפי התרגול ולשלוח למורה המלווה לבדיקה.

בהצלחה!

קובץ השמע

קובץ הקריאה

בניין 4 - עבר
00:0000:00
בניין 4 - הווה עתיד
00:0000:00
בניין 4 - התילוי
00:0000:00
בניין 4 - ציווי
00:0000:00
בניין 4 - פתרון משפטים
00:0000:00