בניין חמישי

תבנית הבניין הינה

תְפָעָّל- יִתְפָעָّל

בבניין זה נמצא פעלים שימושיים כגון:

למד, התחתן, התלהב, השתפר וכו'

יש לפתור את דפי התרגול ולשלוח למורה המלווה לבדיקה

למייל: info@kulna-school.com

בהצלחה!